Line Officers

Chief – John Grosskopf                    101-10

 

1st Assist Chief – Dave Meers         101-11

 

2nd Assist Chief – Jon Lambert       101-12

 

Captain – Becky Grosskopf              101-13

 

Lieutenant – John Coffey Jr             101-14

 

Appt Lieutenant – Grant Cable        101-15

 

Safety Officer – Chris Starkey         101-16